Новини

Четвърта партньорска среща по проект Codes of Cultural Heritage финансиран по програма "Еразъм +"

12 декември 2023

В периода 03-08 декември 2023 г. партньорите по проект Codes of Cultural Heritage се събраха в Брюксел за провеждането на четвъртата партньорска среща.
Домакините от основно училище "Хелипорт" представиха тяхната институция и иновативните педагогически методи прилагани в нея. В допълнение беше организирана и богата културна програма, целяща запознаването на участниците с историята и културното наследство на Брюксел и Белгия. 
Следващата партньорска среща по проекта ще се проведе през месец май 2024 г. във Варна.