Новини

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „Преобразяване на Регионален исторически музей - Варна в приобщаващ и социално иновативен музей“

11 октомври 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 13 октомври, 2022 г. от 10.30 часа в сградата на Етнографски музей към РИМ - Варна ще се проведе първата информационна среща по проект „Преобразяване на Регионален исторически музей - Варна в приобщаващ и социално иновативен музей“, финансиран от Национален фонд Култура по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции“.

Основният акцент на встъпителната среща на проекта е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с основните аспекти на проекта, неговите цели, и резултати.

В срещата ще вземат участие уредници от отдел „Нова история на Варна“; отдел „Етнография“; отдел „Българските земи XV - XIX в“; отдел „Природа“; музеен обект „Аладжа манастир“.

Проектът е с общ бюджет 71 398,00 лв. и с период на изпълнение от 15 август 2022 г. до 31 декември 2023 г.
Асоциирани партньори в проекта са СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, ЦПЛР „Общински детски център“ гр. Варна, Сдружение „Таляна“ и Фондация „Радост за нашите деца“.

Основната цел на проекта е РИМ-Варна да се превърне в приобщаващ и социално иновативен музей посредством осигуряване на достъпност до експозиционните му пространства и прилагане на технологични решения за атрактивно и модерно представяне и взаимодействие с публиките на музея.