Новини

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" ПОДКРЕПЯ ДЕЙНОСТТА НА РИМ - ВАРНА С ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

13 януари 2022

Регионален исторически музей – Варна получи финансово подпомагане в размер на 48 702,72 лв. за разходи за електрическа енергия. Целевото финансиране покрива периода юли 2021 г. – юли 2022 г. Финансирането се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“.

https://www.facebook.com/NationalCultureFundBulgaria