Новини

РИМ-Варна с ново и модерно оборудване по проект с финансовата подкрепа на Министерство на културата

23 ноември 2021

Успешно приключи проектът „Модернизиране оборудването на фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ към Регионален исторически музей-Варна с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Благодарение на проекта е закупено модерно оборудване за част от фондохранилищата на отдел „Най-нова история“. Бяха монтирани нови стелажни модули с цел осигуряване на допълнително пространство за новопостъпващи културни ценности. Отделно се закупиха и четири метални шкафа с чекмеджета за съхраняване предимно на експонати от хартия, включително големия брой плакати и афиши, с които разполага фондът на отдела.
Проектът допринася за осигуряване на устойчиви условия за съхраняване на движимите културни ценности чрез подобряването на микроклимата във фондохранилищата. За тази цел бяха закупени два броя влагоуловители, които отговарят на високи технически характеристики, и спомагат за контрола и редуцирането на влажността в помещенията.
В резултат на изпълнение на проекта се модернизира оборудването и условията за работа в част от фондохранилищата на Регионален исторически музей - Варна. Подобриха се възможностите за съхраняване на многобройните и разнородни експонати във фондохранилищата на отдела. Създаването на устойчиви условия за опазване и съхраняване на движимите културни ценности в РИМ – Варна допринася за запазване на тяхната експозиционна и научна стойност.
Проектът е реализиран в периода юли 2021 г. – ноември 2021 г.