Новини

„Модернизиране на фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ към РИМ-Варна“

09 ноември 2021

В рамките на проект „Модернизиране на фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ към РИМ-Варна“, осъществяван с финансовата подкрепа на Министерството на културата, екипът на отдел "Най-нова история" при РИМ-Варна посети обновените фондохранилища на РИМ-Шумен – партньор по проекта.
Основната цел на срещата беше да се обмени опит и добри практики в устойчивото и дългосрочно опазване на движимите културни ценности пред специалистите от Варна и оптимизиране на пространствата за архивиране и опазване на движимите културни ценности във фондохранилищата на отдел „Най-нова история“ към РИМ-Варна.
Музейните специалисти обсъдиха организацията на работа във фондохранилищата на двата музея. Екипът от РИМ-Варна обогати и модернизира своята методология и опит на базата на вече изпитани методи в шуменския музей, целящи постигане на устойчивост в съхраняването на движими културни ценности в музейните фондохранилища.