Временни изложби

„ГОЛЕМИТЕ ЕПИДЕМИИ В ИСТОРИЯТА“

Гостуващата постерна изложба "Големите епидемии в историята" е организирана от Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология към Българската академия на науките.
Изложбата е посветена на срещата на човечеството с предизвикателствата на пандемичните вълни от Римската епоха до 19 век и последствията от тях в демографски, политически и културен аспект. Акцент в експозицията са промените, които предизвикват пандемиите в културата на човешкото общество.
Изложбата ще бъде отворена за посетители от 1 февруари до 25 март в Археологическия музей.