Екип

доцент д-р Валери Йотов

доцент в отдел „Археология“
e-mail: valeri.yotov@gmail.com
Сфера на научни интереси: средновековна археология; въоръжение и снаряжение на
Късната античност и Средновековието.
 

прочети повече »

гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова

Завеждащ отдел Археология
e-mail: m_manolova@
Сфера на научни интереси: средновековна археология; средновековна керамика; проблеми на урбанизацията през Ранното средновековие; ежедневна култура ХІ – ХІV в.
 

прочети повече »

Д-р Владимир Славчев

главен асистент
e-mail: vslavchev@
Сфера на научни интереси: праистория, неолит, каменномедна епоха, погребални практики, селищно устройство, социални процеси, керамика

прочети повече »

гл. ас. д-р Васил Тенекеджиев

Гл. асистент в отдел Археология
e-mail: vaten@
Сфера на научни интереси: късноантична и раннохристиянска археология и култура; християнско изкуство, православна иконопис.
 

прочети повече »

гл. ас. д-р Христо Кузов

главен асистент
e-mail: h.kouzov@abv.bg
Сфера на научни интереси: Антична и средновековна археология, история и изкуство
 

прочети повече »

Ася Стефанова

гл. уредник в обект „Римски терми на Одесос“ към отдел „Археология“на РИМ – Варна
Телефон: 052 681024; 0882 758653
e-mail: astefanova@
Сфера на научни интереси: праистория; праисторическа керамика; социална структура на праисторическото общество през късния енеолит и ранната бронзова епоха.

прочети повече »

Валери Кинов

Главен уредник на музеен обект „Аладжа манастир“ към отдел „Археология“, РИМ - Варна
e-mail: kinov_aladja@
Сфера на научни интереси:средновековна археология; християнско изкуство.

прочети повече »

Лиляна Липчева

Главен уредник на Учебен музей
e-mail: edumuseum@mail.bg
educational@museumvarna.com
Сфера на научни интереси: музейно дело и музейно образование.

прочети повече »

Наталия Енева

Уредник Музеен обект „Аладжа манастир“
e-mail: nataly_eneva@
Сфера на научни интереси: бит и култура на монасите от средновековните скални манастири; музейното дело във Варна; живот и творчество на братя Шкорпил

прочети повече »

Елина Мирчева

Уредник фонд „Античност“
e-mail: elina_m@
Сфера на научни интереси: Антична археология; археология на култа (ямни светилища, култови центрове в селища); селищна археология; некрополи; влияние на келтската култура в Тракия.
 

прочети повече »

Станислава Лазаренко

Уредник-фондохранител, фонд Средновековие, отдел Археология
e-mail: slazarenko@
Сфера на научни интереси: средновековна археология; трансферен фаянс края на ХIХ – нач. ХХ век

прочети повече »

Олга Пелевина

Уредник-фондохранител, фонд „Праистория“
e-mail: kubiar@abv.bg
Сфера на научни интереси: Археология на праистория: халколитни накити от

прочети повече »

Теодор Роков

Уредник
e-mail: teo_rokov@
Сфера на научни интереси: подводна археология; морска история; експериментална археология.
 

прочети повече »

Деница Йорданова

Мениджър "ПР и проекти"

Моята професионална и академична страст е социологията. Познанията ми по социология отключиха моя интерес към организационните цикли на работа и ме отведоха в проектния цикъл като динамична теоретична парадигма. От 2008 г. се занимавам с  управлението и разработването на международни и национални проекти по редица Европейски, трансгранични и оперативни програми предимно в областта на висшето образование, туризъм, културно-историческо наследство, младежки политики и граждански проекти. Харесвам работата си заради своята динамичност, възможност за подобряване на общочовешките умения на общуване и разбирателство. Освен това работата по проекти позволява междукултурно общуване, което за мен е изключително важно. Познанията ми по английски и френски ми дават възможност да имам гъвкавост в работния процес и да разработвам и координирам  международни проекти на английски или френски. 

 

e-mail: pr.projects.rimvarna@gmail.com

Mobile: +359 886192519

прочети повече »