Новини

Обновена експозиция и нов интериор посрещат жителите на морската столица и туристите в най-голямата зала нa Археологическия музей.

29 декември 2014

Залата е разделена на две основни части, първата е посветена на архитектурата. Представени са предимно мраморни архитектурни детайли, свързани различни антични стилове: дорийски, йонийски и коринтски капители, архитрави, пиластри и колони от вносен мрамор, които са свидетелство, че през този период Одесос не е отстъпвал по пищност на сградите си от останалите големи градове в Римската империя. Представени са и различни строителни детайли: глинени тръби, използвани за подово отопление на сгради, водопроводни тръби, тухли с печати на различни производители от региона от І-ІІІ в. За по-голяма яснота на посетителите, е направена и възстановка на римска покривна конструкция. В специално отделение са показани находки от най-големите в страната Римски терми (ІІ-ІІІ в.): балюстрадни колони с фигури на Нике и Херакъл, водостоци с форма на делфини, статуи на здравеносните божества Асклепий и Хигия и др.

Във втората част – на некрополите са представени разнообразни като типове релефни надгробни плочи от І-ІІІ в., открити в Одесос и Марцианопол, като най-характерни са тези с т. нар. "Погребално угощение". Надгробни бюстове и статуи, а също и фигури на лъвове, украсявали някога гробовете на негови жители – предимно гърци и траки, допълват представата как те са почитали своите починали близки. Цели и фрагментирани саркофази с богата релефна украса доказват и вноса по море в града на такива скъпи изделия от Мала Азия и Гърция.

В друго малко отделение са показани находките от най-богата гробница от римската епоха в България, открита в Балчик (Дионисопол). Бронзови, стъклени и глинени съдове, медицински инструменти и предемети на бита, както и уникален бронзов ритуален съд с релефи на мита за Ифигения в Таврида са принадлежали на виден лекар и жрец живял в края на І и началото на ІІ в. в този античен град. Те илюстрират значението на религията и високото ниво на медицинската наука през римската епоха.

Експозицията е обогатена с много цветни снимки, карта на римския Одесос и съдържа подробни текстове и надписи за различните теми и представените експонати.