Новини

Експерти от ИУ-Варна изследват възможностите за развитие на РИМ-Варна чрез разработването на предприемачески план

30 ноември 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 30 ноември 2022 г. се проведоха две поредни срещи с фокус-групи „ръководен персонал“ и „експертен персонал“ на РИМ-Варна с цел да се подпомогне проучването и разработването на единен предприемачески план за развитието на РИМ-Варна.
Срещите се реализираха по проект №BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“ по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с подкрепата на Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Разработването на предприемаческия план за РИМ - Варна се базира на идеята “Хибридни преживявания в музея” и е ориентирана към превръщането на музея в пространство за общуване, експозиция, събития, изкуство, креативност и знания.
Експерти от Икономически университет – Варна приложиха практически изследователски инструменти – колективно интервю и отворени въпроси, ориентирани към изследване мненията и нагласите на музейните служители за развитието на РИМ-Варна. По време на двете организирани срещи – дискусии представителите на ръководния и експертен персонал споделиха и обсъдиха предизвикателствата, пред които е изправен музея и тяхната визия за развитието на институцията.
Изключителен интерес проявиха към дейността на музея студентите от Колежа по туризъм, които бяха специално поканени да участват и да вземат практическо участие в срещите с фокус-групите като част от тяхното обучение. След приключване на срещите студентите посетиха музейната експозиция на отдел „Археология“ при РИМ-Варна.