Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ!!!

30 ноември 2020

На основание т. 7 на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р България и заповед № РД-15-712 от 30.11.2020 г. на Директора на РИМ – Варна, във връзка с организацията, засилване контрола по спазване на противоепидемични мерки и ограничаване опасността от разпространение от COVID-19, закритите обекти и експозициите на Регионален исторически музей - Варна няма да приемат посетители от 1 декември до 21 декември 2020 г.
Остават отворени само обектите на открито:
Аладжа манастир – от 09.00 до 17.00 ч., с почивни дни – понеделник и вторник
Римски терми – от 10.00 ч. до 17.00 ч., с почивни дни – неделя и понеделник
Побити камъни – от 09.00 до 17.00 ч., с почивни дни – понеделник и вторник
където ще бъдат допускани индивидуални посетители – при стриктно спазване на противоепидемичните мерки за открити пространства с характер на паркове.