Музеен навигатор

След влизането във фоайето се обърнете към Информационното бюро (i), където ще закупите билети за  музея. Цените на билетите за този и други музеи са най-долу в текста.
От там можете да се снабдите и с необходимите Ви информационни материали. 
Тук се намира и павилионът за сувенири, информационни материали, специализирана литература и др.
Във фоайето има два сензорни информационни киоска от които можете да
получите информация за експозицията, за местонахождението на по-важните и интересни експонати, да видите план с разположението на залите в музея.

Сензорни информационни киоски

 

 Експозицията е подредена хронологически, като са показани последователно материали от различните исторически епохи, проследяващи развитието на човешкото общество в продължение на хилядолетия в района на Варна.
Основно внимание е отделено на развитието на град Одесос - Варна - от неговото създаване през
Ранната Античност до Късното Средновековие.

В музея не е позволено да се влиза с кучета, с храна и т. н. 
!Правенето на снимки е позволено само срещу заплащане!

За всички отделни случаи се отнасяйте към бюрото за информация.
Времето, необходимо да разгледате експозициите, е около 1 час.


РАБОТНО ВРЕМЕ В МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ НА
РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВАРНА


„РИМСКИТЕ ТЕРМИ НА ОДЕСОС“
ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 октомври до 31 май - от 10.00 ч. до 17.00 ч., с почивни дни – неделя
и понеделник

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 юни до 30 септември - от 09.00 ч. до 17.00 ч., с почивен ден - понеделник


МУЗЕЕН ОБЕКТ „МАЛКИ РИМСКИ ТЕРМИ“

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 юни до 30 септември - от 10.00 до 17.00 ч., почивни дни – неделя и
понеделник


СКАЛЕН МАНАСТИР „АЛАДЖА МАНАСТИР“

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 ноември до 30 април – от 10.00 до 17.00 ч., с почивни дни – неделя и понеделник

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ:
От 1 май до 31 октомври - от 9.00 ч. до 17.00 ч., без почивен ден


„ПОБИТИ КАМЪНИ“

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 ноември до 30 април – от 10.00 до 17.00 ч., с почивни дни – неделя и понеделник

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 01 май до 31 октомври - от 10.00 ч. до 19.00 ч., с почивни дни – понеделник и вторник


АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 октомври до 31 май - от 10.00 ч. до 17.00 ч., с почивни дни – събота и неделя

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 юни до 30 септември - от 10.00 ч. до 17.00 ч., без почивен ден
УЧЕБНА ЕКСПОЗИЦИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ

Целогодишно от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни – неделя и понеделник

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 октомври до 31 май - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни – събота и неделя

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 юни до 30 септември - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивен ден – понеделник


МУЗЕЙ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 ноември до 30 април - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни – събота и неделя
ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 май до 31 октомври - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивен ден – понеделник


ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ
ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 октомври до 30 април – от 10.00 до 17.00 ч., почивни дни – събота и неделя

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 май до 30 септември - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивен ден – понеделник


МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА ВАРНА

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 ноември до 30 април - от 10.00 ч. до 17.00 ч., почивни дни – събота и неделя

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ
От 1 май до 31 октомври, от 10.00 ч. до 17.00 ч., с почивен ден – понеделник

 

Посещенията в обектите са съобразени с изискването за социална дистанция и спазването на всички противоепидемични мерки – задължително носене на предпазни маски и ползване на дезинфектанти, проветряване на помещенията, спазване инструкциите за лична хигиена от посетителите и служителите.

В обектите не се допускат лица с видими прояви на остри заразни заболявания.
Не е позволено пипането на експонатите и сядането в музейните възстановки.
Не е разрешено струпването на хора в дворовете на музеите.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
 

 

 

Приятно пътешествие!

 

Адресът на музея е булевард "Мария Луиза" 41. 
Непосредствено до него е високата сграда на община Варна.


До там можете да стигнете с автобусни линии № 7, 8, 12, 14, 26, 27, 28, 31, 32, 148, 409.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА
Цени на билетите за вход

Музей или музеен обект Цена на билета - възрастни Цена на билета - учащи
Археологически музей 10.00 лв 2.00лв
Римски терми 5.00 лв 2.00лв
Аладжа манастир 5.00 лв 2.00лв
Побити камъни 3.00 лв 2.00лв
Етнографски музей 4.00 лв 2.00лв
Природонаучен музей 3.00 лв 2.00лв
Музей на възраждането 4.00 лв 2.00лв
Музей за история на Варна 4.00 лв 2.00лв
Учебен музей към археологически музей 2.00лв 2.00лв
Малки римски терми 2.00лв 2.00лв

 


 

Вход за студенти за отдел Археология 5.00 лв.
Деца до 6 год. безплатно
Дни определени със Заповед на МК или Община Варна безплатно

 


Цени на билети за групови посещения над 10 души

Музей или музеен обект Цена на билета - възрастни Цена на билета - учащи
Археологически музей 8.00 лв 2.00лв
Римски терми 3.00 лв 2.00лв
Аладжа манастир 4.00 лв 2.00лв

 


Изнасяне на беседи

Музей или музеен обект За индивидуални посетители За групи /до 50 души/
Археологически музей 20.00 лв 30.00лв
Римски терми 20.00 лв 30.00лв
Аладжа манастир 20.00 лв 20.00лв