Календар

Археологически музей Варна, Катя Меламед и издателство „Шамбала” ВИ КАНЯТ НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЯ НА КАТЯ МЕЛАМЕД ЕЗИЧЕСКИ ПОГРЕБАЛЕН ОБРЕД В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

23 юли 2018


Трудът проследява етно-културните процеси в българското пред-християнско общество, факторите, които ги обусляват и модела на социалнао рганизация през VII–IX век. Основният емпиричен материал идва от ранносредновековните некрополи, известни от днешните български земи.
Археологическите извори са представени в аналитичен каталог, включващ всички известни досега езически некрополи и е първи по рода си в българската литературата. Обоснован е терминът Балканска култура за изследване на историческата и културната среда, в която се вписватнекрополите и която влияе върху формирането на старобългарската култура.
Изследван е географският фактор, изключително важен за развитието на социалните и културни процеси на Балканите. Прекомерното разнообразие отелементи и влияния, предизвикани от него, не е изгубило въздействието си иднес. Представен е опит да се проследят събитията, които се случват на територията на днешна България през ранното средновековие. Разгледан емеханизмът, по който се развива културата, съчетала в себе си поведението, практиките и традициите на разнородни по произход групи население,заселени по различно време и в различна среда на Балканите, за да се консолидират в единен народ през X век.

Заповядайте на 23 юли 2018 г. от 15.30 ч.
в Археологически музей Варна,
зала „Одесос”!