Календар

Откриване на изложбата „Римското изкуство и цивилизация – общият език на Античността”

10 март 2015


На 10 март, от 16 часа в Археологическия музей ще бъде открита пътуващата изложба „Римското изкуство и цивилизация – общият език на Античността”, реализирана в рамките на международния проект „Черно море – единство и многообразие през римската Античност”.

Той обеднява усилията на седем държави с общо римско културно наследство в Черноморския басейн: Румъния, Молдова, Украйна, Грузия, Турция, Гърция и България. Целта му е да създаде мрежа от научноизследователски, културни и административни институции, за дългосрочно съдействие при обмена на научни и културни ценности в Черноморския басейн. Проектът ще съдейства за опазване на движимото и недвижимото културно наследство, датиращо от Римската епоха в тези региони.

Изложбата е от 93 постера, в които всяка държава представя институцията, участваща в проекта, историята на региона през римската епоха и римското си археологическо наследство.

Научният семинар, който съпътства откриването на всяка изложба във Варненския археологически музей ще бъде на тема "Римско изкуство и религия в Понтос Еуксейнос". Той ще се проведе в зала Одесос от 10 до 11 март 2015. В него ще участват специалисти (археолози, историци) от музеи и университети от страните, работещи по проекта и от Valenciennes and  Hainaut-Cambrésis University, Франция.

Изложбата ще остане в музея до септември месец.

Срещата за откриването на изложбата и научния семинар във Варна е предпоследна в рамките на проекта. През май 2015 г ще се проведе още една в Констанца, Румъния, на която ще бъде учредена официално Асоциацията „Център за изследвания на римското археологическо наследство в Черно море”.