Календар

Ще бъде показан новият мултимедиен интерактивен продукт в музеен обект “Аладжа манастир”

03 декември 2013


Като част от системата на Рим – Варна през последното десетилетие музейният комплекс “Аладжа манастир” се превърна във важен обект на международния културен туризъм. Принос към това имат разработваните през последните години иновационни проекти, сред които са единственият в България мултимедиен пътеводител “СМАРТГАЙД – АЛАДЖА”. През 2009 г. със средства на Община Варна бе създаден аудиовизуалния спектакъл “Легенди от Аладжа манастир”, който с творческите си решения няма аналог в Европа.

Най-новият проект в тази насока е създаването в музеен обект “Аладжа манастир” на интерактивна мултимедийна експозиция “Аладжа манастир – история, легенди и загадки”. Проектът е реализиран от Варненската Асоциация “Шкорпил” със съдействието на РИМ – Варна, по програмата на Община Варна “Варна – територия на творчество”, в подкрепа на инициативата “ Варна – културна столица на Европа 2019 година”.

Техническото оборудване на експозицията – компютър, интерактивен дисплей, проектор и екран – са дарение от страна на фирмите: “Призма - ЕС” ООД – Варна и  “Публисис” АД – София. Реализацията на проекта бе подпомогната и от фирма “Венера Тур – Невяна Желева” ЕООД – Каварна.

Основната цел на този проект е да бъдат използвани съвременните компютърни технологии за създаване на интерактивен мултимедиен продукт, който да представи по достъпен и атрактивен начин историята и културното наследство на средновековният скален манастир край Варна.

Оскъдните археологически находки и липсата на исторически сведения за миналото на монашеската обител, предполагат използването на компютърни възстановки на историческата епоха, архитектурата, монашеския бит и религиозните практики, свързани със скалния манастир. В съчетание с подходящи фото и видео изображения на паметника и  артистичната визуализация на многобройните легенди, те са бъдат интегрирани в един мултимедиен продукт, структуриран тематично.

Мултимедийният интерактивен продукт съдържа няколко информационни модула, които представят историята на средновековния скален манастир, проучванията и делото на братя Шкорпил, архитектурата и легендите на Аладжа манастир. Един от модулите е посветен на скалните манастири в България, като важен детайл от средновековната българска култура.

 

Аладжа манастир е най-известният средновековен скален манастир по Българското Черноморие,обитаван от монаси-отшелници през XIII – XIVвек.

Началото на системни проучвания на този християнски паметник е поставено в края на ХІХ век от основоположниците на българската археология – братя Карел и Хермин Шкорпил.

През 1927 г Аладжа манастир е обявен за народна старина, а през 1968 г. – за архитектурен паметник на културата от национално значение.

Необичайните архитектурни форми и многобройните предания и легенди за скрити съкровища и призраци на монаси, бродещи сред развалините създават тук една атмосфера на тайнственост и мистика, която от десетилетия привлича  многобройни почитатели.

За един век тези дадености утвърждават Аладжа манастир като една от най-интересните туристически дестинации по Българското Черноморие, включена в почни всички световни гидове.

Като част от системата на Рим – Варна през последното десетилетие музейният комплекс “Аладжа манастир” се превърна във важен обект на международния културен туризъм. Принос към това имат разработваните през последните години иновационни проекти, сред които са единственият в България мултимедиен пътеводител “СМАРТГАЙД – АЛАДЖА”. През 2009 г. със средства на Община Варна бе създаден аудиовизуалния спектакъл “Легенди от Аладжа манастир”, който с творческите си решения няма аналог в Европа.